Decoding KAWASAKI by VIN code: checking information by VIN code

vin: JKAZR900KKA001939 JKAZR900KKA001939 2021 kawasaki z 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR900KKA001939
0 -
U
0
vin: JKAER60HHDSA40208 JKAER60HHDSA40208 2019 kawasaki z 0 for Sale in EU
VIN:JKAER60HHDSA40208
0 -
U
0
vin: JKAEN650JJDA01978 JKAEN650JJDA01978 2021 kawasaki vulcan 0 for Sale in EU
VIN:JKAEN650JJDA01978
0 -
U
0
vin: JKAEN650JJDA02722 JKAEN650JJDA02722 2021 kawasaki vulcan s 0 for Sale in EU
VIN:JKAEN650JJDA02722
0 -
U
127
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16100
vin: JKAEN650JJDA02722 JKAEN650JJDA02722 2021 kawasaki vulcan s 0 for Sale in EU
VIN:JKAEN650JJDA02722
0 -
U
127
vin: JKALE650EFDA27014 JKALE650EFDA27014 2018 kawasaki versys 650 0 for Sale in EU
VIN:JKALE650EFDA27014
0 -
U
9994
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16100
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
vin: JKAZR750LMA070546 JKAZR750LMA070546 2009 kawasaki z750 0 for Sale in EU
VIN:JKAZR750LMA070546
0 -
U
16200
UP